ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

ลายเครื่องบินใหม่ของเรา

สายการบิน Cathay Pacific ได้เปิดตัว
ลายเครื่องบินใหม่สำหรับเครื่องบินของเรา

สายการบิน Cathay Pacific ได้ปรับปรุงลายเครื่องบินใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราในการปรับปรุงประสบการณ์ที่มอบให้แก่ลูกค้าของสายการบิน Cathay Pacific  ลายเครื่องบินใหม่นี้จะสื่อถึงค่านิยมของแบรนด์และรักษาความเป็นมาที่น่าภาคภูมิใจของเรา ขณะเดียวกันยังเป็นการมองสู่อนาคต เป็นการออกแบบที่มีคุณค่าเหนือกาลเวลา สวยสง่าและร่วมสมัย เป็นการผสมผสานรากฐานของจิตวิญญาณแห่งเอเชียเข้ากับความก้าวหน้าในระดับโลก

ลายเครื่องบินและแบรนด์ของเรา
ลายเครื่องบินเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากของแบรนด์ Cathay Pacific ทั้งหมด เมื่อคุณนึกถึง Cathay Pacific
คุณจะคิดถึงเครื่องบินของเรา และลายเครื่องบินเป็นสัญลักษณ์ของคุณค่าของเรา ลายเครื่องบินนั้นเป็นตัวแทนของเรา ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงในประเทศฮ่องกงเท่านั้น
หากแต่เครื่องบินย่อมเดินทางไปยังเมืองปลายทางต่างๆ ทั่วโลก
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ลายเครื่องบินใหม่นี้ประกอบด้วยองค์ประกอบการออกแบบที่สำคัญสามส่วนคือ: รูป “brushwing” ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และปราดเปรียวยิ่งขึ้น ชุดสีของ Cathay Pacific ที่เรียบง่ายขึ้นโดยประกอบด้วยสีเขียว สีเทา และสีขาว และโลโก้ตัวอักษร Cathay Pacific และรูป “brushwing” ที่โดดเด่นยิ่งขึ้น การปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนี้สามารถเห็นได้เด่นชัดบนลำตัวเครื่องบินสามส่วน คือ จมูกเครื่องบิน ลำตัวเครื่อง และหางเครื่องบิน

จมูกเครื่องบิน

จมูกเครื่องบิน

ที่บริเวณจมูกเครื่องบิน รูป “brushwing” จะมีขนาดขยายใหญ่ขึ้น และเป็นอิสระพ้นจากแถบสีเขียวที่เคยอยู่รอบจมูกเครื่องบิน รวมทั้งมีการปรับตำแหน่งเล็กน้อย รูปแบบใหม่นี้ ชื่อสายการบิน Cathay Pacific หรือโลโก้ตัวอักษรจะอยู่บริเวณเหนือหน้าต่าง แบบอักษรยังเป็นแบบเดิม แต่ตัวอักษรจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ดังนั้นโลโก้ตัวอักษรจะมีความสำคัญมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้เครื่องบินของ Cathay Pacific มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้นเมื่อมองจากด้านหน้า

ลำตัวเครื่องบิน

ลำตัวเครื่องบิน

รูปแบบใหม่นี้ จะใช้แถบสีเทาตลอดลำตัวเครื่องบิน โดยเชื่อมจากส่วนจมูกเครื่องบินไปถึงหางเครื่องบินอย่างสวยหรู แถบนี้ได้รับการออกแบบให้ดูร่วมสมัยและเป็นหัวใจสำคัญของลักษณะพื้นฐานของแบรนด์ Cathay Pacific ขณะเดียวกันก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงลายเครื่องบินในอดีตเล็กน้อย ในภาพรวมแล้ว องค์ประกอบเหล่านี้จะให้ความรู้สึกที่ร่วมสมัยมากขึ้น และได้รับการปรับให้สอดคล้องกับแนวทางการออกแบบแบรนด์โดยรวมใหม่ของสายการบิน Cathay Pacific

หางเครื่องบิน

หางเครื่องบิน

รูปแบบใหม่นี้ หางเครื่องบินจะแสดงสัญลักษณ์ “brushwing” บนพื้นหลังสีเขียวทั้งหมดที่ส่วนหางของเครื่องบิน สีเขียวนี้เป็นสีเขียวแบบเดิม ซึ่งจะมีการไล่สีจนถึงด้านหลังของหางเครื่องบิน ช่วยเพิ่มความโดดเด่นของโทนสีเขียวของพื้นหลังในบริเวณนั้น นอกจากนี้ สัญลักษณ์ “brushwing” จะถูก “ตัดบางส่วน” ที่ส่วนหลังของหางเครื่องบิน วิธีนี้จะช่วยให้สัญลักษณ์ “brushwing” โดดเด่นเมื่อปรากฏอยู่บนหางเครื่องบินที่มีสัดส่วนแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องบิน

กระบวนการ
การยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าของ Cathay ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนี้ ได้สร้างแนวทางที่ชัดเจน
ของปรัชญาการออกแบบ ซึ่งสื่อถึงแบรนด์ เพื่อเป็นส่วนสำคัญของการปรับปรุงดังกล่าว ลายเครื่องบินจึงได้รับการออกแบบใหม่
เพื่อให้มีความสอดคล้องกันและและเป็นสิ่งแสดงแทนแนวทางการออกแบบที่เป็นหนึ่งเดียวมากยิ่งขึ้น

ปรัชญาของการออกแบบใหม่
ลายเครื่องบินใหม่นี้เป็นการปรับปรุงและพัฒนาล่าสุด ซึ่งรวมไปถึงการปรับปรุงโลโก้ เว็บไซต์ และแอปบนมือถือด้วย
รวมทั้งการออกแบบห้องรับรองผู้โดยสารใหม่ใน ฮ่องกง โตเกียว มะนิลา กรุงเทพฯ และที่อื่นๆ

หลักปรัชญาการออกแบบของ Cathay Pacific

แบรนด์ Cathay Pacific เฉลิมฉลองความเพลิดเพลินของการเดินทาง คำมั่นสัญญาแห่งคุณภาพและจิตวิญญาณของความงดงามแห่งเอเชียยุคใหม่ หัวใจสำคัญของสิ่งนี้ก็คือ ความรู้สึกถึงประสบการณ์ที่มีรสนิยม อบอุ่น และเหนือคำบรรยาย ด้วยการบริการอย่างให้เกียรติและจริงใจ เราเรียกหลักปรัชญาการออกแบบใหม่นี้ว่า "คำพูดที่นุ่มนวล แต่รู้สึกได้ถึงความหนักแน่น"

หลักปรัชญาการออกแบบของ Cathay Pacific

หลักปรัชญาใหม่นี้เป็นแนวทางในการออกแบบใหม่สำหรับเว็บไซต์ ห้องรับรองผู้โดยสาร ห้องโดยสาร บริการบนเครื่องบิน ระบบความบันเทิง และอื่นๆ อีกมาก ทั้งหมดนี้เพื่อมอบความมีมาตรฐานเดียวกัน ความสวยงาม และประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น อันเป็นการมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้า นอกจากนี้ นี่ยังเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเราคือใครและอะไรที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราทำการปรับปรุงเพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์การเดินทางที่ดี

สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น
ลายเครื่องบินใหม่ของเราได้รับการเปิดตัวเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 และจะเริ่มปรากฏเป็นครั้งแรกบนเครื่องบิน Boeing 777-300ER
ฝูงบินในปัจจุบันจะได้รับการทาสีใหม่ด้วยลายเครื่องบินใหม่นี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกำหนดการในการบำรุงรักษาเครื่องตามปกติในช่วง 5 ปีข้างหน้า
เครื่องบินในซีรีส์ใหม่ลำดับแรกที่จะได้รับการเปิดตัวพร้อมกับการออกแบบลายเครื่องบินใหม่นี้จะเป็นเครื่องบิน A350 ในปี 2559

สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น