โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
จอง สำรวจเมนูของเว็บไซต์

โปรโมชั่นสู่ญี่ปุ่นสำหรับ 2 ท่านขึ้นไป เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทย

ราคาพิเศษสู่ญี่ปุ่นสำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

ราคาบัตรโดยสารเริ่มต้นที่ 9,800 บาท* ต่อท่าน เลือกเดินทางสู่โตเกียว (ฮาเนดะ หรือ นาริตะ), โอซาก้า, นาโงย่า, ฟูกุโอกะ, โอกินาวา

สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย โปรโมชั่นสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560

 

ยกเว้นการเดินทางวันที่ 9-11 สิงหาคม / 18-20 ตุลาคม / 1-8 ธันวาคม 2560 (วันเดินทางออกจากประเทศไทย)

*ราคายังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีอื่นๆและค่าธรรมเนียมทุกชนิด

จุดเด่น

 •  โปรแกรมสะสมไมล์ส Asia Miles เพื่อรับไมล์สสะสมจากการบินและกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำมาแลกรับของขวัญสุดพิเศษกว่า 1,800 รายการ
 • หากท่านต้องการเดินทางไป-กลับต่างเมืองภายในประเทศญี่ปุ่น หรือหยุดแวะพักที่ฮ่องกงในเที่ยวบินขากลับ* โปรดติดต่อ 02-7873366 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ (*มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)
 • ผู้ดำเนินงานเที่ยวบิน
  Cathay Pacific
  Cathay Dragon

ทำการจอง

โปรดเลือกเมืองปลายทาง วันที่เดินทางถึงและวันออกเดินทางของท่าน เพื่อให้เราสามารถค้นหารายการเที่ยวบินต่างๆ ที่มีให้บริการ
เลือกวันออกเดินทาง เลือกวันเดินทางกลับ
Loading ...
 1. โปรโมชั่นนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกสืกรไทยเท่านั้น 
 2. ระยะเวลาออกบัตรโดยสาร : 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2560
 3. ระยะเวลาออกเดินทาง : 1 สิงหาคม - 26 ธันวาคม 2560
 4. ระยะเวลายกเว้นการเดินทาง : 9-11 สิงหาคม / 18-20 ตุลาคม / 1-8 ธันวาคม 2560 (วันเดินทางออกจากประเทศไทย)
 5. ต้องเดินทางพร้อมกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปตลอดการเดินทาง และต้องอยู่ในรหัสการจองเดียวกัน
 6. ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 7. ราคาบัตรโดยสารเด็ก: 75% ของราคาบัตรโดยสารผู้ใหญ่ และต้องเดินทางพร้อมกับผู้ใหญ่
 8. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือเที่ยวบิน 2,500 บาท ต่อครั้งต่อท่าน
 9. ค่าธรรมเนียม No Show charge (การยกเลิกเที่ยวบินโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า) 3,000 บาท ต่อท่าน
 10. บัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้เดินทางสามารถขอคืนเงินได้โดยมีค่าธรรมเนียม: 5,000 บาทต่อใบ
 11. หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้
 12. สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิคและคาเธ่ย์ ดรากอนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. โปรดศึกษากฎ/ข้อบังคับและตรวจสอบค่าธรรมเนียมต่างๆของบัตรโดยสารก่อนทำการซื่อบัตรโดยสารทุกครั้ง
 

You may also like

ราคาบัตรโดยสารที่แสดง ได้รวมค่าธรรมเนียมการรักษาความปลอดภัยผู้โดยสารฮ่องกงแล้ว, แต่ยังไม่รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆอีก, ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้