Jump to main content
FLY-Greener-Logo-en

Tại Cathay Pacific Group, chúng tôi xem xét nghiêm túc trách nhiệm về môi trường và xã hội của mình. Trong nỗ lực giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, chúng tôi đã xây dựng chương trình FLY greener để giúp khách hàng doanh nghiệp và cá nhân của Cathay Pacific và Cathay Dragon giảm các-bon dioxide (CO2) phát sinh từ việc đi lại bằng máy bay theo cách đáng tin cậy và đơn giản.

Tại sao lại là FLY greener?

Logic đằng sau FLY greener rất đơn giản: chương trình giúp đảm bảo giảm lượng CO2 phát sinh từ việc đi lại bằng máy bay ở nơi nào đó. Điều này được gọi là "bù đắp việc phát thải các-bon".

Thông qua FLY greener, khách hàng có cơ hội mua phần "bù đắp cho việc phát thải các-bon" do các dự án giảm hoặc ngăn chặn phát thải CO2  đưa ra, chẳng hạn như các dự án tập trung vào năng lượng tái tạo.

fly-green-flowchart

Tôi có thể bù đắp các-bon cho việc đi lại bằng máy bay của mình bằng cách nào?

Chương trình FLY greener là chương trình tự nguyện và khách hàng có thể bù đắp cho lượng khí thải CO2 từ chuyến bay của họ bằng cách sử dụng công cụ tính các-bon trực tuyến của chúng tôi. Tất cả các khoản tiền trả cho việc bù đắp các-bon sẽ được dùng trực tiếp cho hoạt động của các dự án này và Cathay Pacific không thu bất kỳ lợi nhuận nào từ giao dịch này theo bất cứ hình thức nào.

Khách hàng có thể sử dụng tiền mặt hoặc Asia Miles để mua các khoản bù đắp cho lượng khí thải CO2 từ chuyến bay của họ hoặc đóng một lần để giảm lượng khí thải các-bon cá nhân. Cathay Pacific còn tham gia vào chương trình dưới dạng bù đắp lượng khí thải CO2 phát sinh từ đội ngũ nhân viên đi công tác trên các chuyến bay của Cathay Pacific và Cathay Dragon.

Chúng tôi chỉ tìm nguồn CO2 từ các dự án được xem xét và công nhận độc lập thực sự giảm lượng khí thải CO2. Chúng tôi ưu tiên cho các dự án gần với các cơ sở hoạt động chính cũng như trụ sở chính của chúng tôi - chẳng hạn như ở Trung Quốc.

Khởi động vào năm 2007, FLY greener là chương trình đầu tiên được một hãng hàng không Châu Á cung cấp và là chương trình đầu tiên ở Châu Á cho phép sử dụng số dặm thường xuyên của khách hàng để thanh toán.