Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.
Đặt chỗ Cathay Pacific Khám phá menu của trang

Khuyến mãi mới nhất từ ​​Hồ Chí Minh

Khuyến mãi mới nhất từ ​​Hà Nội

Khuyến mãi mới nhất từ ​​Đà Nẵng

Duyệt tất cả các khuyến mãi mới nhất của chúng tôi

Hiển thị
Cho
Chọn ngày khởi hành Chọn ngày kết thúc
 • Hồng Kông

  Tham gia Asia Miles và nhận tới 1,000 dặm thưởng khi đặt vé trực tuyến

  Chuyến bay
  từ USD$80
  Hạng Phổ Thông, Khởi hành ngày 01 Jul 2017 - 30 Sep 2017
 • Hồng Kông

  Ưu đãi đi Hồng Kông từ USD$82

  Chuyến bay
  từ USD$82
  Hạng Phổ Thông, Khởi hành ngày 01 Oct 2017 - 30 Sep 2018
 • Hồng Kông

  Ưu đãi đi Hồng Kông từ USD$82

  Chuyến bay
  từ USD$133
  Hạng Phổ Thông, Khởi hành ngày 01 Oct 2017 - 30 Sep 2018
 • Hồng Kông

  Ưu đãi đến Hồng Kông dành cho nhóm 4 khách trở lên

  Khởi hành ngày22 Feb 2018 - 31 Oct 2018
 • Hồng Kông

  Ưu đãi đến Hồng Kông dành cho nhóm 4 khách trở lên

  Khởi hành ngày22 Feb 2018 - 31 Oct 2018
 • Hồng Kông

  Ưu đãi đi Hồng Kông từ USD$82

  Chuyến bay
  từ USD$301
  Hạng Phổ Thông, Khởi hành ngày 01 Oct 2017 - 30 Sep 2018
 • Úc

  Ưu đãi đặc biệt đến Úc

  Chuyến bay
  từ USD$333
  Hạng Phổ Thông, Khởi hành ngày 01 Mar 2018 - 30 Jun 2018
 • Nhật Bản

  Ưu đãi đi Nhật Bản

  Chuyến bay
  từ USD$392
  Hạng Phổ Thông, Khởi hành ngày 01 Oct 2017 - 30 Sep 2019
 • Nhật Bản

  Ưu đãi đi Nhật Bản

  Chuyến bay
  từ USD$422
  Hạng Phổ Thông, Khởi hành ngày 01 Oct 2017 - 30 Sep 2019
 • Ưu đãi đặc biệt đến châu Âu, Mỹ và Canada

  Chuyến bay
  từ USD$431
  Hạng Phổ Thông, Khởi hành ngày -
 • Nhật Bản

  Ưu đãi đi Nhật Bản

  Chuyến bay
  từ USD$442
  Hạng Phổ Thông, Khởi hành ngày 01 Oct 2017 - 30 Sep 2019
 • Úc

  Ưu đãi đặc biệt đến Úc

  Chuyến bay
  từ USD$525
  Hạng Phổ Thông, Khởi hành ngày 01 Mar 2018 - 30 Jun 2018
 • San Francisco

  Ưu đãi đi San Francisco

  Chuyến bay
  từ USD$560
  Hạng Phổ Thông, Khởi hành ngày 01 Oct 2017 - 30 Sep 2019
 • Los Angeles

  Ưu đãi đi Los Angeles

  Chuyến bay
  từ USD$560
  Hạng Phổ Thông, Khởi hành ngày 01 Oct 2017 - 31 Mar 2018
 • Ưu đãi đặc biệt đến châu Âu, Mỹ và Canada

  Chuyến bay
  từ USD$581
  Hạng Phổ Thông, Khởi hành ngày -
 • Canada

  Ưu đãi đi Vancouver

  Chuyến bay
  từ USD$617
  Hạng Phổ Thông, Khởi hành ngày 01 Oct 2017 - 30 Sep 2019
 • Chicago

  Ưu đãi đi Chicago

  Chuyến bay
  từ USD$640
  Hạng Phổ Thông, Khởi hành ngày -
 • New York

  Ưu đãi đi New York

  Chuyến bay
  từ USD$710
  Hạng Phổ Thông, Khởi hành ngày 01 Oct 2017 - 30 Sep 2019
 • Canada

  Ưu đãi đi Vancouver

  Chuyến bay
  từ USD$715
  Hạng Phổ Thông, Khởi hành ngày 01 Oct 2017 - 30 Sep 2019
 • Vancouver

  Ưu đãi đi Vancouver

  Chuyến bay
  từ USD$715
  Hạng Phổ Thông, Khởi hành ngày 01 Oct 2017 - 30 Sep 2019
 • San Francisco

  Ưu đãi đi San Francisco

  Chuyến bay
  từ USD$735
  Hạng Phổ Thông, Khởi hành ngày 01 Oct 2017 - 30 Sep 2019
 • San Francisco

  Ưu đãi đi San Francisco

  Chuyến bay
  từ USD$735
  Hạng Phổ Thông, Khởi hành ngày 01 Oct 2017 - 30 Sep 2019
 • Los Angeles

  Ưu đãi đi Los Angeles

  Chuyến bay
  từ USD$735
  Hạng Phổ Thông, Khởi hành ngày 01 Oct 2017 - 31 Mar 2018
 • Los Angeles

  Ưu đãi đi Los Angeles

  Chuyến bay
  từ USD$735
  Hạng Phổ Thông, Khởi hành ngày 01 Oct 2017 - 31 Mar 2018
 • Giá vé trên không bao gồm phí an ninh Hồng Kông, thuế và các phụ phí khác; và có thể thay đổi bất cứ lúc nào.