Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông tin về ưu đãi riêng của chúng tôi và những quyền lợi mới nhật được gửi trực tiếp vào hộp thư đến của bạn.
Hành khách là thành viên Marco Polo Club, Asia Miles hoặc chủ tài khoản đã đăng ký hiện tại chỉ cần đăng nhập vào dưới đây.

Có gì trong bản tin của chúng tôi

Khuyến mãi và ưu đãi chuyến bay

Khuyến mãi và ưu đãi chuyến bay

Xem khuyến mãi và ưu đãi chuyến bay mới nhất của chúng tôi, như giảm giá và các lợi ích du lịch – chỉ có khi quý khách đặt trực tuyến.

Tin tức và cập nhật

Tin tức và cập nhật

Nhận tin tức mới nhất của chúng tôi trong hộp thư đến của quý khách, chẳng hạn như các điểm đến mới và mở cửa phòng chờ.