Jump to main content
Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.

Bạn cần giúp đỡ?

Thành viên của The Marco Polo Club
Hãy gọi +852 2747 5500
Thông tin khác

Thành viên của Asia Miles
Hãy gọi +852 2747 3838
Thông tin khác

Đổi điểm thưởng chuyến bay

Các Giải thưởng Chuyến bay Asia Miles chỉ áp dụng cho các chuyến bay của Cathay Pacific, Cathay Dragon, British Airways hoặc Qantas Airways

 

Chọn Loại Đổi thưởng

 

Đổi giải thưởng chuyến bay của Cathay Pacific, Cathay Dragon, British Airways hoặc Qantas Airways cho bạn và Nhóm Đổi thưởng của bạn đối với các vé Hạng nhất, Hạng Thương gia, Hạng Phổ thông Cao cấp và Hạng Phổ thông hoặc các Giải thưởng Ưu tiên Cấp 1 và 2 cho Hạng Phổ thông và Hạng Phổ thông Cao cấp của Cathay Pacific và Cathay Dragon.


 
* Chỉ có trên Cathay Pacific

 

Nếu bạn đã mua vé Hạng nhất hoặc Hạng Thương gia, bạn có thể đổi thưởng Asia Miles của bạn lấy một vé đồng hành cho bạn bè hoặc gia đình của bạn.

Để đổi thưởng nâng hạng lên hạng vé cao hơn tiếp theo; bạn phải mua vé ban đầu ở các hạng giá vé đủ điều kiện.